Algemene voorwaarden opblaasbare objecten

 

l. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het gehuurde object mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing, schade e.d. zijn voor rekening van de huurder. Bij onherstelbare schade is een bedrag van € 950,00 verschuldigd. 

 

2. Bij constatering van schades c.q. mankementen dient dit terstond aan Tentthuis te worden doorgegeven.  

 

3. Vermissing van haringen, scheerlijnen, ventilator en andere toebehoren, worden onmiddellijk na retournering aan de huurder in rekening gebracht.

 

4. De huurder heeft de plicht om bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden het opblaasbare object tijdelijk uit te zetten.

 

5. De huurder heeft de plicht om de objecten vast te zetten met bijgeleverde haringen en scheerlijnen, dit dient altijd te geschieden.

  

6. De huurder kan Tentthuis op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, letsel of ongeval (persoonlijk of materieel), door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan of door de gebruikers voor, tijdens of na het gebruik van onze attracties.

 

7. De huurder dient de gehuurde materialen na de huurperiode weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Het gehuurde object dient droog, schoon en netjes ingepakt te worden geretourneerd. Wanneer het object niet schoon of droog is worden reinigingskosten in rekening gebracht ten bedrage van minimaal € 20,00.

 

8. Bij het te laat retourneren van de gehuurde objecten, tenzij na overleg anders is overeengekomen, zal een extra bedrag in rekening worden gebracht, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van het gehuurde materiaal, met een minimum van € 35,00.

 

9. Het huurbedrag dient bij het afhalen van de gehuurde objecten te worden voldaan.  

10. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde object, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terug bezorging op de locatie van tentthuis. 

 

 

TentThuis

Voor een feestje in Uw eigen tuin

 

 

                                                                                                                                           Iban-nummer :             NL17KNAB0255364806

                                                                                                                                           BTW-nummer :             NL002204222B30

Telefoon:    06-21836748                                                                                                   KvK-nummer  :            66197856

E-mail:        info@tentthuis.nl